Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 40 wyników:

Nieznany wybawca Rozalii Siudy. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Grupa strzelców w czasie odpoczynku. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1945. Army Book. legitymacja  »
1945 - 07 - 17

1943. Kennkarte (Karta Rozpoznawcza) Anieli Muzyk. legitymacja  »
1943 - 05 - 11

1943. Lista osób wyznaczonych do prac. lista  »
1943 - 04 - 07 --- 1943 - 04 - 18

1943. Wypis z aktu urodzenia Władysława Skotnicznego. akt urodzenia  »
1943 - 04 - 23

1939. Pokwitowanie odbioru broni. pokwitowanie  »
1939-09-01

Lata 40. Dzieci szkolne z Czubrowic. fotografia  »
1940-01-01 - 1945-10-31

1941. Legitymacja członkowska Spółdzielni Spożywców "Jerzmanowianka" w Jerzmanowicach. legitymacja  »
1941-03-25

1941. Dowód tożsamości konia. dowód osobisty  »
1941-11-17

1942. Edward Mirek z kolegami. fotografia  »
1942-01-01 - 1942-12-31

1942. Legitymacja członkowska Małopolskiego Związku Hodowców Bydła Nizinnego w Krakowie. legitymacja  »
1942-04-10

1942. Legitymacja członkowska Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Łazach. legitymacja  »
1942-04-15

1942. Dowód wpływu towaru do Spółdzielni Spożywców "Jerzmanowianka". dowód wpłaty  »
1942-05-29

1942. Książeczka udziałowa Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Miechowie. dowód wpłaty  »
1942-09-24

1942. Więzienna poczta wojenna. korespondencja  »
1942-09-25

1942. Prywatna korespondencja z czasów II wojny światowej . korespondencja  »
1942-10-24

1942. Świadectwo urodzenia i chrztu. zaświadczenie  »
1942-12-28

1943. Więzienna poczta wojenna. korespondencja  »
1943-02-07

1943. Pogrzeb [1] . fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [2]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [3]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [4]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [8]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [5]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [6]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [7]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [9]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [10]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Świadectwo ukończenia klasy drugiej Publicznej Szkoły Powszechnej w Gotkowicach. świadectwo szkolne  »
1943-07-03

1943. Kennkarte (Karta Rozpoznawcza) Rozalii Siudy. legitymacja  »
1943-08-17

1943. Wizytówka Jana Leona Kućmierczyka. zapiski osobiste  »
1943-10-15

1943. Prywatna korespondencja z czasów II wojny światowej. korespondencja  »
1943-11-14

1944. Potwierdzenie odbioru kontyngentu jaj. pokwitowanie  »
1944-03-20

1944. Prywatna korespondencja z czasów II wojny światowej . korespondencja  »
1944-04-02

1944. Legitymacja tymczasowa Armii Krajowej [ksero]. legitymacja  »
1944-08-12

1944. Józef Drapała w obozie jenieckim w Fallingbostel [ksero]. fotografia  »
1944-10-01 - 1944-10-31

Józef Drapała w mundurze zachodnim [ksero]. fotografia  »
1945-04-01 - 1947-07-02

1983. Honorowy dyplom Instytutu Yad Vashem. dyplom  »
1983-07-24

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.