Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 89 wyników:

Lata 30. Zofia Śladowska. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Wóz konny z sikawką ręczną, służący Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1943. Wanderkarte der Umgebung von Krakau 1:100 000. mapa/mapka  »
1943

1939. Pamiątka ślubu Anny Kurek i Wojciecha Sołtysika. fotografia  »
1939

1933. Akt notarialny, dotyczący sprzedaży ziemi. teksty prawne  »
1933 - 09 - 15

Lata 30. Kawalerowie z Jerzmanowic. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. "Letnicy" u Śladowskich. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Przed domem rodzinnym Śladowskich. fotografia  »
lata 30.

1939. Pamiątka katechezy dzieci do I Komunii świętej. fotografia  »
1939 - 07 - 07

Lata 30. Zofia Śladowska z koleżankami. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Koleżanki z Jerzmanowic. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Dom rodzinny Śladowskich. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Zofia Śladowska w stroju krakowskim. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Ministranci z parafii pw. św. Bartłomieja Ap. w Jerzmanowicach. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Wesele w Jerzmanowicach. fotografia  »
lata 30.

Lat 30. Rodzina Śladowskich. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Zofia Śladowska. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Rodzina Derejskich. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Stanisław Derejski ze stryjem - Andrzejem Derejskim. fotografia  »
lata 30.

1942. Świadectwo ukończenia Szkoły Powszechnej w Jerzmanowicach. świadectwo szkolne  »
1942 - 06 - 30

1939. Świadectwo ukończenia Szkoły Powszechnej w Jerzmanowicach. świadectwo szkolne  »
1939 - 06 - 21

1933. Pamiątka Pierwszej Komunii Św.. obrazek  »
1933 - 06 - 04

1938. Dyplom za radiofonizację wsi. dyplom  »
1938 - 07 - 27

1933. Koperta z korespondencji Stanisława Pogana. koperta  »
1933 - 12 - 06

1937. Koperta korespondencyjna. koperta  »
1937 - 02

Lata 30. Antoni Śladowski w mundurze wojskowym. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Ślub Anny Nicpoń, z domu Gąsiorek. fotografia  »
lata 30.

Lata 20/30. Pamiątka wycieczki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej i Męskiej z Trzyciąża. fotografia  »
1920 --- 1939

Lata 20/30. Pamiątka wycieczki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej i Męskiej z Trzyciąża . fotografia  »
1920 --- 1939

Lata 20/30. Pamiątka wycieczki koleżanek ze szkoły przysposobienia gospodyń wiejskich z Łysakowej. fotografia  »
1920 --- 1939

1932. Świadectwo szkolne Władysława Skotnicznego. świadectwo szkolne  »
1932 - 06 - 28

Lata 20/30. Dalsza rodzina Piotra Saroty. fotografia  »
1920-01-01 - 1939-12-31

1930. Manewry wojskowe w Sąspowie. fotografia  »
1930-01-01 - 1930-12-31

Lata 30. Rodzina Krzystanków. fotografia  »
1930-01-01 - 1930-12-31

Lata 30. Rodzina Krzystanków [2]. fotografia  »
1930-01-01 - 1939-12-31

Lata 30. Pamiątka z kursu strażackiego w szkole przysposobienia rolniczego w Trzyciążu. fotografia  »
1930-01-01 - 1939-12-31

Lata 30. Koleżanki. fotografia  »
1930-01-01 - 1939-12-31

Lata 30/40. Komisja Poborowa w Olkuszu. fotografia  »
1930-01-01 - 1949-12-31

Lata 30. Książeczka wojskowa . źródło historyczne  »
1930-01-01 - 1939-12-31

Lata 30. Fotografia portretowa. fotografia  »
1930-01-01 - 1939-12-31

Lata 30. Fotografia portretowa [2]. fotografia  »
1930-01-01 - 1939-12-31

1930. Twórczość ludowa. rękopis  »
1930-03-01 - 1930-03-31

1930. Dowód osobisty. dowód osobisty  »
1930-03-08

1931. Pamiątka z Częstochowy. fotografia  »
1931-01-01 - 1931-12-31

1932. Akt notarialny, dotyczący dzierżawy ziemi. teksty prawne  »
1932-05-11

1933. Rodzina Krzyworzeków w Ojcowie . fotografia  »
1933-01-01 - 1933-12-31

1934. Wesele. fotografia  »
1934-01-01 - 1934-12-31

1934. Konkurs uprawy. brulion  »
1934-01-01 - 1934-12-31

1934. Drużyna Korpusu Ochrony Pogranicza Batalionu "Hoszcza". fotografia  »
1934-01-01 - 1934-12-31

1934. Kościół filjalny pod wezw. św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach. artykuł  »
1934-02-18

1934. Świadectwo szkolne Janiny Skrzypek na ukończenie klasy trzeciej Publicznej Szkoły Powszechnej w Jerzmanowicach. świadectwo szkolne  »
1934-06-15

1934. Odznaka Strzelecka Stanisława Pogana. odznaka  »
1934-07-03

1934. Kartka z życzeniami. laurka  »
1934-07-26

Pamiątka sypania Kopca J. Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie. fotografia  »
1934-08-06 - 1937-07-09

1934. Rodzina Łojewskich. fotografia  »
1934-09-15

1935. Poświęcenie sztandaru Koła Młodzieży Wiejskiej z Gotkowic. fotografia  »
1935-01-01 - 1935-12-31

1935. Mapa turystyczna Ojców-Kraków-Wieliczka (cześć dotycząca gminy Jerzmanowice-Przeginia). mapa/mapka  »
1935-01-02 - 1935-12-31

1935. List z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Kielcach. list  »
1935-02-12

1935. Pamiątka z pobytu na letnisku Antoniny Stelmach. fotografia  »
1935-03-01 - 1935-09-30

1935. "Druchowie". fotografia  »
1935-03-10

1935. Potwierdzenie wpłaty na rzecz Urzędu Skarbowego. pokwitowanie  »
1935-07-24

1935. Dokument ubezpieczenia domu i budynków gospodarczych. teksty prawne  »
1935-07-31

1935. Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza - legitymacja. legitymacja  »
1935-09-10

1935. Poświęcenie pomnika ku czci poległych w walkach o wolność. fotografia  »
1935-11-11

1936. Legitymacja członkowska Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. legitymacja  »
1936-01-01

Po 1936. Mieszkańcy Jerzmanowice na Kopcu Piłsudskiego w Krakowie. fotografia  »
1936-01-01 - 1937-12-31

1936. Pamiątka z wycieczki w Ojcowie. fotografia  »
1936-05-23

1936. Kwit na zł 20. kwit depozytowy  »
1936-05-24

1937. Wesele Hanki Tokaj. fotografia  »
1937-01-01 - 1937-12-31

1937. Rodzina Śladowskich. fotografia  »
1937-01-01 - 1937-12-31

1937. Uczniowie szkoły w Łazach na Wawelu. fotografia  »
1937-01-01 - 1937-12-31

1937. Świadectwo szkolne Józefa Stanisława Skrzypek. świadectwo szkolne  »
1937-01-12

1937. Koło Młodzieży Wiejskiej w Gotkowicach. fotografia  »
1937-10-16

1937. Dowód osobisty Muzyk Stanisława. dowód osobisty  »
1937-10-16

1937. Kartka pocztowa. kartka pocztowa  »
1937-11-24

1937. Świadectwo szkolne Janiny Skrzypek. świadectwo szkolne  »
1937-12-22

1938. Zofia Papiz z Mieczysławą Gzyl. fotografia  »
1938-01-01 - 1938-12-31

1939. Ignacy Śladowski i Edward Tokaj. fotografia  »
1938-01-01 - 1938-12-31

1938. Ślub Natalii Krzystanek z Ignacym Śladowskim. fotografia  »
1938-01-01 - 1938-12-31

1938. Zaświadczenie mobilizacyjne. zaświadczenie  »
1938-01-01 - 1938-12-31

1938. Wezwanie na posiedzenie Sądu Okręgowego w Sosnowcu. wezwanie  »
1938-05-19

1938. Pamiątka z misji świętych w Jerzmanowicach. obrazek  »
1938-05-21 - 1938-05-30

1938/1949. Książeczka udziałowa Kasy Stefczyka. dowód wpłaty  »
1938-10-20 - 1938-10-27

1939. Chłopcy, przystępujący do I Komunii św.. fotografia  »
1939-01-01 - 1939-12-31

1939. Podziękowanie z Zakładu Sadownictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. podziękowanie  »
1939-03-01

1939. Zawiadomienie o terminie rozprawy. zawiadomienie  »
1939-03-11

1939. Pocztówka imieninowa. kartka pocztowa  »
1939-03-19

1939. Pokwitowanie odbioru broni. pokwitowanie  »
1939-09-01

1955. Obrazek na 25-lecie kapłaństwa ks. Jana Rachtana. obrazek  »
1955-06-13

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.