Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 100 wyników:

1947. Legitymacja Cywilnej Kompanii Wartowniczej [ksero]. legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1949. Protokół utworzenia Towarzystwa Łowieckiego "Szarak" w Sułoszowie. protokół  »
1949 - 06 - 26

1943. Wanderkarte der Umgebung von Krakau 1:100 000. mapa/mapka  »
1943

Stara kuźnia w Jerzmanowicach. fotografia  »
lata 40.

Stara kuźnia w Jerzmanowicach [2]. fotografia  »
lata 40.

Stara kuźnia w Jerzmanowicach [3]. fotografia  »
lata 40.

Lata 40. Rodzeństwo Gałka . fotografia  »
lata 40.

1947. Legitymacja Odznaki Pamiątkowej 2 Korpusu. legitymacja  »
1947 - 05 - 25

1947. National Registration. Identity Card. dowód osobisty  »
1947

1945. Army Book. legitymacja  »
1945 - 07 - 17

1947. Edward Śladowski. fotografia  »
1947 - 02 - 13

1949. Zaświadczenie o zakończeniu służby. zaświadczenie  »
1949 - 02 - 12

Lata 40. Ślub sióstr Ratoń. fotografia  »
lata 40.

Lata 40. Ślub sióstr Ratoń [2]. fotografia  »
lata 40.

Lata 40. Przy Jaskini Nietoperzowej w Jerzmanowicach. fotografia  »
lata 40.

Lata 40. Przy Bramie Krakowskiej w Ojcowie. fotografia  »
1946 - 04 - 01 --- 1947 - 08 - 30

1942. Świadectwo ukończenia Szkoły Powszechnej w Jerzmanowicach. świadectwo szkolne  »
1942 - 06 - 30

1945. Arkusz ewidencyjny Stanisława Derejskiego. formularz  »
1945 - 10 - 15

1943. Kennkarte (Karta Rozpoznawcza) Anieli Muzyk. legitymacja  »
1943 - 05 - 11

1943. Lista osób wyznaczonych do prac. lista  »
1943 - 04 - 07 --- 1943 - 04 - 18

Lata 40. Pamiątka I Komunii świętej w parafii Racławice. fotografia  »
lata 40.

Lata 40. Mieczysław Grzyb w Dusznikach Zdroju. fotografia  »
lata 40.

Lata 40. Koledzy w Ojcowie. fotografia  »
lata 40.

Lata 40. Mieczysław Grzyb i Stanisław Moroński. fotografia  »
lata 40.

Lata 30/40. Komisja Poborowa w Olkuszu. fotografia  »
1930-01-01 - 1949-12-31

1938/1949. Książeczka udziałowa Kasy Stefczyka. dowód wpłaty  »
1938-10-20 - 1938-10-27

1940. "Malutka Zosia". fotografia  »
1940-01-01 - 1940-12-31

1940. Malutka Stanisława Krawczyk, z domu Papiz. fotografia  »
1940-01-01 - 1940-12-31

Lata 40. Zofia Krzystanek z synem Stanisławem oraz rodziną. fotografia  »
1940-01-01 - 1940-12-31

Lata 40. Krzystanek Józef ze znajomymi i rodziną. fotografia  »
1940-01-01 - 1940-12-31

Lata 40. Mieszkańcy Jerzmanowic. fotografia  »
1940-01-01 - 1949-12-31

Lata 40. Mateusz Krzystanek z wnukami. fotografia  »
1940-01-01 - 1949-12-31

Lata 40-50. Stanisław Krzystanek z kolegami. fotografia  »
1940-01-01 - 1959-12-31

Lata 40. Siostry Jaroń z koleżanką. fotografia  »
1940-01-01 - 1949-12-31

Lata 40. Siostry Jaroń z koleżanką [2]. fotografia  »
1940-01-01 - 1949-12-31

lata 40/50. Mieszkanki Czubrowic na pracach za Krakowem . fotografia  »
1940-01-01 - 1959-12-31

Lata 40. Dzieci szkolne z Czubrowic. fotografia  »
1940-01-01 - 1945-10-31

Lata 40. Dzieci komunijne w parafii w Racławicach. fotografia  »
1940-01-01 - 1947-12-31

1940. Robotnicy przymusowi. fotografia  »
1940-08-26

Lata 40. Poświadczenie dostawy zbóż pastewnych. certyfikat  »
1940-11-13 - 1945-11-13

1941. Rodzina Sarotów. fotografia  »
1941-01-01 - 1941-12-31

1941. Pamiątka z kolendy. fotografia  »
1941-01-28

1941. Legitymacja członkowska Spółdzielni Spożywców "Jerzmanowianka" w Jerzmanowicach. legitymacja  »
1941-03-25

1941. Pożyczka na budowę domu. decyzja  »
1941-10-11

1941. Pokwitowanie z Urzędu Skarbowego. pokwitowanie  »
1941-10-17

1941. Poświadczenie dostawy zbóż chlebowych. certyfikat  »
1941-11-05

1941. Dowód tożsamości konia. dowód osobisty  »
1941-11-17

1942. Edward Mirek z kolegami. fotografia  »
1942-01-01 - 1942-12-31

1942. Kartki na artykuły konsumpcyjne. znaczek, plakietka  »
1942-03-19

1942. Legitymacja członkowska Małopolskiego Związku Hodowców Bydła Nizinnego w Krakowie. legitymacja  »
1942-04-10

1942. Legitymacja członkowska Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Łazach. legitymacja  »
1942-04-15

1942. Dowód wpływu towaru do Spółdzielni Spożywców "Jerzmanowianka". dowód wpłaty  »
1942-05-29

1942. Książeczka udziałowa Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Miechowie. dowód wpłaty  »
1942-09-24

1942. Mandat za niestosowanie się do zarządzeń władz. źródło historyczne  »
1942-09-24

1942. Więzienna poczta wojenna. korespondencja  »
1942-09-25

1942. Poświadczenie dostawy zboża, roslin strączkowych, tatarki, prosa, kukurydzy. certyfikat  »
1942-11-14

1942. Świadectwo urodzenia i chrztu. zaświadczenie  »
1942-12-28

1943. Żniwa w Gotkowicach. fotografia  »
1943-01-01 - 1943-12-31

1943. Zygmunt Krzystanek z Danielą Śladowską. fotografia  »
1943-01-01 - 1943-12-31

1943. Uczniowie Publicznej Polskiej Szkoły Powszechnej w Gotkowicach. fotografia  »
1943-01-01 - 1943-12-31

1943. Więzienna poczta wojenna. korespondencja  »
1943-02-07

1943. Poświadczenie z Urzędu Żywności i Rolnictwa Powiatu Miechowskiego. certyfikat  »
1943-02-16

1943. Pogrzeb [1] . fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [2]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [3]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [4]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [8]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [5]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [6]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [7]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [9]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pogrzeb [10]. fotografia  »
1943-04-27

1943. Pokwitowanie. pokwitowanie  »
1943-05-21

1943. Pokwitowanie . pokwitowanie  »
1943-06-17

1943. Nakaz dostawy kontyngentów. rozkaz  »
1943-08-13

1943. Kennkarte (Karta Rozpoznawcza) Rozalii Siudy. legitymacja  »
1943-08-17

1943. Wizytówka Jana Leona Kućmierczyka. zapiski osobiste  »
1943-10-15

1944. Potwierdzenie odbioru kontyngentu jaj. pokwitowanie  »
1944-03-20

1944. Prywatna korespondencja z czasów II wojny światowej . korespondencja  »
1944-04-02

1944. Legitymacja tymczasowa Armii Krajowej [ksero]. legitymacja  »
1944-08-12

1944. Józef Drapała w obozie jenieckim w Fallingbostel [ksero]. fotografia  »
1944-10-01 - 1944-10-31

Koniec lat 40. Stanisław Sokół z kolegami. fotografia  »
1945-01-01 - 1949-12-31

Lata 40. Dom rodzinny Marii Mirek w Brzezince. fotografia  »
1945-01-01 - 1949-12-31

Józef Drapała w mundurze zachodnim [ksero]. fotografia  »
1945-04-01 - 1947-07-02

1945. Świadectwo ukończenia klasy 3 Szkoły Powszechnej. świadectwo szkolne  »
1945-07-07

1946. Rachunek Elektrowni w Jaworznie. pokwitowanie  »
1946-03-07

1946. Wezwanie do uregulowania zaległości w dostawach ziemiopłodów. wezwanie  »
1946-10-15

1947. Bracia Żurowscy. fotografia  »
1947-01-01 - 1947-12-31

1947. Kurs krawiecki. fotografia  »
1947-01-01 - 1947-12-31

1947. Maria Jaroń, uczestniczką kursu krawieckiego. fotografia  »
1947-01-01 - 1947-12-31

1947. Rachunek Elektrowni w Jaworznie. pokwitowanie  »
1947-02-20

1947. "Pod drzewem dobrej nadzieji". fotografia  »
1947-05-19

1947. Zaświadczenie o pierwszeństwie w przejazdach w trakcie powrotu do domu [ksero]. zaświadczenie  »
1947-06-18

Lata 40. Członkinie Powszechnej Organizacji Młodzieżowej "Służba Polsce". fotografia  »
1948-01-01 - 1960-12-31

1948. Świadectwo ukończenia klasy siódmej Publicznej Szkoły Powszechnej w Jerzmanowicach. świadectwo szkolne  »
1948-06-26

1949. Dzieci pierwszokomunijne z ks. Janem Rachtanem. fotografia  »
1949-01-01 - 1949-12-31

1949. Pamiątkowe zdjęcie I Komunii św.. fotografia  »
1949-01-01 - 1949-12-31

1949. Legitymacja Związku Samopomocy Chłopskiej. legitymacja  »
1949-03-10

1949. Obrachunkowa książeczka członkowska Gminnej Kasy Spółdzielczej w Sułoszowej. pokwitowanie  »
1949-06-04

1949. Wycieczka do Wieliczki. fotografia  »
1949-10-24

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.