Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 76 wyników:

Na boisku sportowym w Jerzmanowicach. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1957. Przedszkolaki z Jerzmanowic. fotografia  »
1957 - 09 - 01 --- 1857 - 09 - 30

Lata 70. Przedstawienie choinkowe w Szkole Podstawowej w Łazach. fotografia  »
lata 70.

1982. Pamiątka ze Szkoły Podstawowej w Przegini. fotografia  »
1982

1953. Świadectwo ukończenia klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Przegini. świadectwo szkolne  »
1953 - 06 - 25

1962. Pokwitowanie wpłaty na Fundusz Budowy Szkół Województwa Krakowskiego. pokwitowanie  »
1962 - 08 - 14

Lata 50. Młodzież z Jerzmanowic na boisku szkolnym. fotografia  »
lata 50.

Lata 40. Przy Jaskini Nietoperzowej w Jerzmanowicach. fotografia  »
lata 40.

Lata 60. Małgorzata Wites z koleżanką Stasią. fotografia  »
lata 60.

1959. Uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach. fotografia  »
1959 - 11 - 14

1959. Stasiu Derejski z kolegą. fotografia  »
1959 - 10 - 14

1942. Świadectwo ukończenia Szkoły Powszechnej w Jerzmanowicach. świadectwo szkolne  »
1942 - 06 - 30

1939. Świadectwo ukończenia Szkoły Powszechnej w Jerzmanowicach. świadectwo szkolne  »
1939 - 06 - 21

1972. Klasa I b Szkoły Podstawowej w Przegini z wychowawcą - Ewą Zielińską. fotografia  »
1972

1972. Klasa II a Szkoły Podstawowej w Przegini z wychowawcą - Janiną Bielat. fotografia  »
1972

1976. Klasa VIII Szkoły Podstawowej w Przegini z wychowawcą - Jadwigą Cupiał. fotografia  »
1976

1987. Zabawa karnawałowa w przedszkolu w Gotkowicach. fotografia  »
1987

1976/77. Klasa VI A Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach. fotografia  »
lata 70.

1977/78. Uczennice Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach. fotografia  »
lata 70.

1977/78. Zajęcia z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. Maria Adamczyk i Krystyna Perek. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. Dziewczęta z kl. VIII Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach. fotografia  »
lata 70.

1968/69. Kl. I Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach. fotografia  »
lata 60.

1965. Uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej w Szklarach. fotografia  »
1965 - 01 - 01 --- 1965 - 12 - 31

1969. Nauczycielka ze swoimi wychowankami. fotografia  »
1969 --- 1969

1971. Zakończenie roku w Szkole Podstawowej w Szklarach. fotografia  »
1971 --- 1971

Lata 60. Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej w Szklarach do Kopalni Soli w Wieliczce. fotografia  »
1969 --- 1970

1988. Uczniowie kl. I a Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach. fotografia  »


1932. Świadectwo szkolne Władysława Skotnicznego. świadectwo szkolne  »
1932 - 06 - 28

1925. Świadectwo szkolne na zakończenie klasy drugiej Publicznej Szkoły Powszechnej w Jerzmanowicach. świadectwo szkolne  »
1925-06-27

1927. Ćwiczenia polskie (zeszyt do nauki języka polskiego). ćwiczenia  »
1927-10-17 - 1928-05-04

1934. Świadectwo szkolne Janiny Skrzypek na ukończenie klasy trzeciej Publicznej Szkoły Powszechnej w Jerzmanowicach. świadectwo szkolne  »
1934-06-15

1937. Uczniowie szkoły w Łazach na Wawelu. fotografia  »
1937-01-01 - 1937-12-31

1937. Świadectwo szkolne Józefa Stanisława Skrzypek. świadectwo szkolne  »
1937-01-12

1937. Świadectwo szkolne Janiny Skrzypek. świadectwo szkolne  »
1937-12-22

Lata 40. Dzieci szkolne z Czubrowic. fotografia  »
1940-01-01 - 1945-10-31

1943. Zygmunt Krzystanek z Danielą Śladowską. fotografia  »
1943-01-01 - 1943-12-31

1943. Uczniowie Publicznej Polskiej Szkoły Powszechnej w Gotkowicach. fotografia  »
1943-01-01 - 1943-12-31

1943. Świadectwo ukończenia klasy drugiej Publicznej Szkoły Powszechnej w Gotkowicach. świadectwo szkolne  »
1943-07-03

1945. Świadectwo ukończenia klasy trzeciej Publicznej Szkoły Powszechnej w Gotkowicach. świadectwo szkolne  »
1945-07-07

1945. Świadectwo ukończenia klasy 3 Szkoły Powszechnej. świadectwo szkolne  »
1945-07-07

1948. Świadectwo ukończenia klasy siódmej Publicznej Szkoły Powszechnej w Jerzmanowicach. świadectwo szkolne  »
1948-06-26

1949. Wycieczka do Wieliczki. fotografia  »
1949-10-24

Lata 50. Uczniowie Publicznej Szkoły Powszechnej w Gotkowicach. fotografia  »
1950-01-01 - 1959-12-31

Lata 50. Przedszkolaki z Sąspowa. fotografia  »
1950-01-01 - 1959-12-31

Lata 50. Wychowankowie przedszkola w Sąspowie. fotografia  »
1950-01-01 - 1959-12-31

1950. Pamiątka z pobytu w Szkole Rolniczej w Łąkcie Górnej (na werandzie). fotografia  »
1950-10-06

1953. Nakaz pracy Zygmunta Krzystanka. skierowanie  »
1953-06-02

1955. Kierownictwo oraz uczniowie Publicznej Szkoły Powszechnej w Jerzmanowicach. fotografia  »
1955-01-01 - 1955-12-31

1955. Grupa uczennic Publicznej Szkoły Powszechnej z Jerzmanowicach. fotografia  »
1955-01-01 - 1955-12-31

1959. Klasa V z wychowawczynią. fotografia  »
1959-01-01 - 1959-12-31

Lata 60. Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Powszechnej w Jerzmanowicach. fotografia  »
1960-01-01 - 1960-12-31

Lata 60. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łazach w Dolinie Będkowskiej. fotografia  »
1960-01-01 - 1969-12-31

1962. Pokwitowanie wpłaty na Fundusz Budowy Szkół Województwa Krakowskiego. pokwitowanie  »
1962-02-22

1963. Legitymacja ubezpieczeniowa dziecka. legitymacja  »
1963-09-01 - 1963-09-30

1965. Uczniowie klasy I z wychowawcą. fotografia  »
1965-09-01 - 1965-10-31

1966. Zaproszenie na otwarcie Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach. zaproszenie  »
1966-09-01 - 1966-10-30

1967. Uczniowie przed budynkiem szkoły w Gotkowicach. fotografia  »
1967-01-01 - 1967-12-31

Lata 70. Grupa uczniów Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jerzmanowicach z wychowawcą. fotografia  »
1970-01-01 - 1980-12-31

1973. Budynek Szkoły Podstawowej im. Janka Krasickiego. fotografia  »
1973-01-01 - 1973-12-31

1973. Pierwszoklasiści wraz z rodzicami i gronem nauczycielskim. fotografia  »
1973-09-29

1974. Olimpiada przeciwpożarowa w Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach. fotografia  »
1974-01-01 - 1974-06-20

1974. Olimpiada przeciwpożarowa w Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach. fotografia  »
1974-01-01 - 1974-06-20

1974. Olimpiada przeciwpożarowa w Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach . fotografia  »
1974-01-01 - 1974-06-20

1974. Olimpiada przeciwpożarowa w Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach. fotografia  »
1974-01-01 - 1974-06-20

1975. Klasa VIII b Zbiorczej Szkoły Gminnej im. Janka Krasickiego w Jerzmanowicach z częścią grona pedagogicznego. fotografia  »
1975-09-13

1975. Część grona pedagogicznego z grupą uczniów Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jerzmanowicach. fotografia  »
1975-09-13

1978. Pierwszoklasiści z wychowawcą w dniu uroczystego pasowania na uczniów Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jerzmanowicach. fotografia  »
1978-09-04

1978. Ceremonia pasowania pierwszoklasistów na uczniów Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jerzmanowicach. fotografia  »
1978-09-04

Lata 80. Występ Halinki Mirek. fotografia  »
1980-01-01 - 1985-12-31

1980. Młodzież klasy VIII wraz z częścią Rady Pedagogicznej Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jerzmanowicach . fotografia  »
1980-10-16

1981. Klasa VIII a Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jerzmnowicach z częścią grona pedagogicznego. fotografia  »
1981-11-01 - 1981-11-30

1982. Uczniowie klasy I Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jerzmanowicach po uroczystości ślubowania. fotografia  »
1982-10-06

1982. Uroczystość ślubowania pierwszoklasistów na uczniów Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jerzmanowicach. fotografia  »
1982-10-06

1985. Uczniowie klasy VIII b Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach z częścią grona pedagogicznego. fotografia  »
1985-09-01 - 1985-09-30

1990. Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Sąspowie. fotografia  »
1990-06-01 - 1990-06-30

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.