Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Maria Grzyb” » Teczki » Teczka „Fotografie”

lata 60.
image Lata 60. Budowa drogi w Jerzmanowicach »

lata 60.
image Lata 60. Budowa drogi w Jerzmanowicach [2] »

lata 60.
image Lata 60. Budowa drogi w Jerzmanowicach [3] »

lata 60.
image Lata 60. Budowa drogi w Jerzmanowicach [4] »

lata 60.
image Lata 60. Budowa drogi w Jerzmanowicach [5] »

lata 60.
image Lata 60. Budowa budynku Gminnej Spółdzielni w Jerzmanowicach »

lata 60.
image Lata 60. Budowa budynku Gminnej Spółdzielni w Jerzmanowicach [2] »

1984 - 03 - 15 lata 80.
image 1984. XXIII sesja Gromadzkiej Rady Narodowej w Jerzmanowicach »

1996 - 05 - 01 --- 1996 - 05 - 31
image 1996. Wycieczka pracowników Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia do Pragi »

1998 --- 1998
image 1998. Wycieczka pracowników Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia /spływ Dunajcem/ »

1997 - 12 - 01 --- 1997 - 12 - 31
image 1997. Pielgrzymka samorządowców z Gminy Jerzmanowice-Przeginia do Watykanu »

1997 - 12 - 01 --- 1997 - 12 - 31
image 1997. Pracownicy Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia na Monte Cassino »

2000 - 01 - 01 --- 2000 - 12 - 31
image 2000. Pracownicy Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia na wycieczce w Słowacji »

2003 - 04 - 26
image 2003. Pracownicy Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia na wycieczce w Krynicy na Jaworzynie »

lata 90.
image Lata 90. Pracownicy Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia na wycieczce w Wiedniu »

1990 - 07 - 07
image 1990. Ślub Bożeny Kurek (z d. Kania) w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jerzmanowicach »

1977 - 07 - 01 --- 1977 - 07 - 31
image 1977. Uroczystość ślubna Marii i Józefa Grzybów »

1977 - 11 - 12
image 1977. Pracownice Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia »

1965 - 01 - 01 --- 1965 - 12 - 31
image 1965. Uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej w Szklarach »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Mieszkanki Szklar »

1966 - 05 --- 1966 - 06
image 1966. Wycieczka dzieci pierwszokomunijnych do Częstochowy »

1986 --- 1986
image 1986. Zabawa karnawałowa przedszkolaków z Jerzmanowic »

1965 - 05 --- 1965 - 06
image 1965. Pierwsza Komunia św. Marii Grzyb (z d. Skotnicznej) »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Dom Życkich w Szklarach »

1956 --- 1956
image 1956. Wnukowie Jana Tarnowskiego »

lata 50.
image Lata 50. Rodziny Skotnicznych i Tarnawskich »

1969 --- 1969
image 1969. Nauczycielka ze swoimi wychowankami »

lata 70.
image Lata 70. Dziewczęta ze Szklar »

1971 --- 1971
image 1971. Zakończenie roku w Szkole Podstawowej w Szklarach »

1969 --- 1970
image Lata 60. Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej w Szklarach do Kopalni Soli w Wieliczce »

1996 --- 1996
image 1996. 50-lecie pożycia małżeńskiego Janiny i Władysława Skotnicznych »

2006 - 10 --- 2006 - 10
image 2006. Uroczystość 60-lecia małżeństwa Janiny i Władysława Skotnicznych »

lata 60.
image Lata 60. Uroczystości przy remizie strażackiej w Łazach »

lata 60.
image Lata 60. Uroczystości przy remizie strażackiej w Łazach [2] »

1971 - 07 --- 1971 - 07
image 1971. Kondukt pogrzebowy w centrum Jerzmanowic »

1971 - 07 --- 1971 - 07
image 1971. Kondukt pogrzebowy w centrum Jerzmanowic[2] »

lata 60.
image Lata 60. Zawody strażackie »

lata 60.
image Lata 60. Zawody strażackie [2] »

lata 40.
image Lata 40. Pamiątka I Komunii świętej w parafii Racławice »


image 1986. Procesja Bożego Ciała w Jerzmanowicach »

1987 - 11 --- 1987 - 11
image 1987. Przedszkolaki z Jerzmanowic »


image 1988. Uczniowie kl. I a Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach »

1993 - 10 - 02
image 1993. Wycieczka pracowników Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia do Ojcowa »


image 1980. Pamiątka I Komunii św. »


image 1983. Centrum wsi Jerzmanowice »

lata 40.
image Lata 40. Mieczysław Grzyb w Dusznikach Zdroju »

lata 40.
image Lata 40. Koledzy w Ojcowie »

lata 40.
image Lata 40. Mieczysław Grzyb i Stanisław Moroński »

lata 50.
image Lata 50. Zofia Grzyb z małym Januszem »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.